Dsl (Digital Simulation Library) for .Net
GDI+のPenのラッパークラス。 グラフの折れ線や矩形の枠などを描画します。

名前空間: DslDialog
アッセンブリー: DslDialog (in DslDialog.dll)

構文

C#
public class DslPen : IDslDialog, IDslSerializable
Visual Basic
Public Class DslPen
	Implements IDslDialog, IDslSerializable
Visual C++
public ref class DslPen : IDslDialog, IDslSerializable

派生階層

System..::..Object
  DslDialog..::..DslPen

参照